SIECI, INSTALACJE, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE 

  ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:


 • instalacje oświetlenia terenów otwartych
 • instalacje oświetlenia drogowego
 • linie kablowe i napowietrzne nN, SN
 • przyłącza kablowe i napowietrzne nN, SN


  

INSTALACJE TELETECHNICZNE, NISKOPRĄDOWE, AUTOMATYKA BUDYNKU

   ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:

 • instalacje przeciwpożarowe SAP
 • instalacje systemu oddymiania SO
 • instalacje kontroli dostępu KD
 • instalacje interkomów
 • instalacje domofonowe
 • instalacje systemów ostrzegawczych DSO
 • instalacje telewizji dozorowej CCTV
 • instalacje alarmowe SSWiN
 • instalacje przyzywowe
 • instalacje RTV i TV-SAT, Pay TV
 • instalacje światłowodowe FTTH
 • systemy okablowania strukturalnego LAN  STALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE 

  ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:


 • instalacje rozdzielcze 
 • instalacje odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje siłowe, gniazd wtykowych
 • instalacje oświetlenia ogólnego
 • instalacje oświetlenia awaryjnego
 • instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwprzepięciowe
 • systemy zasilania gwarantowanego z UPS i agregatów prądotwórczychDOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Świadczone usługi obejmują branżę elektryczną tj. sieci, instalacje, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz instalacje teletechniczne wraz z automatyką budynku w zakresie:

 • inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej
 • dokumentacji projektów budowlanych
 • dokumentacji projektów wykonawczych
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • przedmiarów robót
 •  kosztorysów inwestorskich

W celu realizacji wysokiej jakości usług oraz oczekiwań rynku inwestycyjnego usługi realizowane są przy współpracy z wyspecjalizowanymi projektantami w zakresie opracowań branżowych, zapewniając pełną koordynację prac projektowych oraz zgodność pod względem formalno-prawnym.

KOSZTORYSOWANIE

Oferujemy usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlano-instalacyjnych sporządzonych na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które możemy wykonać na terenie budowy.

Oferowany zakres usług kosztorysowych obejmuje:


 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe
 • kosztorysy powykonawcze