DokUmentacjA projektowA - instalacjE teletechnicznE, niskoprądowE, automatyka Budynku

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:

instalacje przeciwpożarowe SAP
instalacje systemu oddymiania SO
instalacje kontroli dostępu KD
instalacje interkomów
instalacje domofonowe
instalacje systemów ostrzegawczych DSO
instalacje telewizji dozorowej CCTV
instalacje alarmowe SSWiN
instalacje teleinformatyczne
instalacje przyzywowe
instalacje RTV i TV-SAT, Pay TV
instalacje światłowodowe
systemy okablowania strukturalnego

 DokUmentacjA projektowA - SIECI, instalacjE,  URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:

instalacje oświetlenia terenów otwartych
instalacje oświetlenia drogowego
linie kablowe i napowietrzne nN, SN
przyłącza kablowe i napowietrzne nN, SNDOKUMENTACJA PROJEKTOWA - INSTALACJE elektryczne i ODGROMOWE 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH:

instalacje rozdzielcze 
instalacje odbiorcze niskiego napięcia
instalacje siłowe, gniazd wtykowych
instalacje oświetlenia ogólnego
instalacje oświetlenia awaryjnego
instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwprzepięciowe
systemy zasilania gwarantowanego z UPS
i agregatów prądotwórczych